Sunrise in WarSaw – dedicated to ShivBaba who is the Sun of Knowledge

W przystępny i zwiężły sposób przedstawia filary wiedzy ShivBaby, zawiera linki do głównej strony ShivBaby i do stron w innych językach oraz innych materiałów źródłowych związaych z ShivBabą.

Trimurti Śiwa

Trimurti Śiwa – znaczenie

Najwyższa Dusza Śiwa, który jest zawsze w stanie bezcielesnym, inkarnuje w świecie ludzkiego stworzenia pod koniec jego cyklu i w ciągu 100 lat wieku zbieżnego ujawnia się w świecie poprzez trzy odrębne  osoby – Brahmę, Śankara i Wisznu. Poprzez te trzy osoby przeprowadza trzy zadania: stworzenie nowego świata (poprzez Brahmę), zniszczenie starego świata (poprzez Śankara), utrzymanie nowego świata (poprzez Wisznu).  Sam pokazuje, jak czynić (poprzez Brahmę); sprawia, że inni wykonują czyny zgodnie z jego wolą (poprzez Śankara) oraz manifestuje się, jako połączenie oczyszczonych sanskar męskich i żeńskich poprzez Wisznu.  Zawsze bezcielesny Śiwa, aby tego wszystkiego dokonać, potrzebuje narzędzia w formie ludzkiego ciała.  Zatem, w ciągu 100 lat wieku zbieżnego potrzebuje dwóch „rydwanów”. Tymi narzędziami są:

– ciało duszy- bohaterki tej sceny w  formie świata, inaczej tzw. Kriszny w jego ostatnim wcieleniu w cyklu, czyli Brahmy Baby

– ciało duszy-bohatera tej sceny, inaczej tzw. Rama w jego ostatnim wcieleniu, czyli Pradżapity.

Te dwie dusze to inaczej Pradżapita & Brahma, czyli Ojciec i Matka świata ludzkiego stworzenia. Poprzez te dwie dusze Śiwa gra dla dusz ludzkich całego świata rolę matki, (poprzez Brahmę) oraz rolę ojca, nauczyciela i prawdziwego przewodnika (poprzez Prajdżapitę).

W kolejnym punkcie znajduje się lekcje ShivBaby poświęcone Trimurti Śiwie na podstawowym. Kolejnym etapem jest zrozumienie Trimurti Śiwy na poziomie zaawansowanym. Pełne zrozumienie Trimurti Śiwy oznacza zrozumienie tzw. tajemnicy Boga, człowieka, początku, przebiegu i końca stworzenia.

Reklamy
%d blogerów lubi to: