Sunrise in WarSaw – dedicated to ShivBaba who is the Sun of Knowledge

W przystępny i zwiężły sposób przedstawia filary wiedzy ShivBaby, zawiera linki do głównej strony ShivBaby i do stron w innych językach oraz innych materiałów źródłowych związaych z ShivBabą.

Esencja Wiedzy

ShivBaba – Ojciec Nauczyciel Najwyższy Przewodnik

Istota ludzka ma trzech ojców. Pierwszy to ojciec wszystkich dusz, Najwyższy Ojciec Śiwa. Drugi to ojciec wszystkich ludzkich istot, Pradżapita Brahma, który jest ojcem całego cielesnego świata ludzi. Trzeci to ojciec ziemski.

Najwyższy Ojciec Najwyższa Dusza Śiwa w wieku zbieżnym trwającym od 1936do 2036 przychodzi w ciało zwykłego człowieka  i przekazuje ludziom tę oto wiedzę.

Dusza

Ciało jest czymś odrębnym i dusza ludzka jest czymś odrębnym. Ich połączenie nazywa się żyjącą duszą, albo inaczej istotą ludzką. Żyjąca dusza to  niewidzialna energia działająca poprzez ciało. Ani dusza, ani ciało nie mogą działać osobno.

Dusza jest bardzo subtelnym punktem energii, który można porównać do żywego atomu. Jest to świetlisty atom składający się z umysłu i intelektu oraz zawierający sanskary (ślady) wielu wcieleń. Dusza wchodzi w cykl narodzin  i śmierci. W każdym cyklu może przejść przez maksymalnie 84 wcielenia, minimalnie przez jedno. Kiedy przychodzi z Najwyższej Siedziby na ziemię, zaczyna grać swoje role, jak aktor; wówczas ulegając wpływom innych i wywierając wpływy na innych, tworzy konta czynów dobrych i złych. Przechodząc przez kolejne wcielenia, staje się coraz słabsza; jej umysł i intelekt stają się coraz mniej elastyczne.

Najwyższa Dusza

Jest ojcem wszystkich dusz i podobnie jak one jest także niewidzialnym punktem energii, ale znacznie bardziej subtelnym. Jego wieczne imię brzmi Śiwa, czyli „Dobroczynny”.  Jest wolny od wszelkiego wpływu, zawsze bezcielesny, poza wszelkim doświadczeniem i czynem. Jest jedynym, który zna sekret   początku, środka i końca ludzkiego stworzenia.  Przychodzi pod koniec każdego cyklu świata  i przekazuje ludziom prawdziwą wiedzę. Jako jedyny nie wchodzi w cykl narodzin i śmierci, dlatego będąc wiecznie czystym, oczyszcza dusze i materię, przywracając je do oryginalnego stanu początku.  Najwyższy Ojciec Śiwa ma do spełnienia na ziemi trzy zadania: stworzenie nowego świata, zniszczenie starego świata, utrzymanie nowego stworzenia. Ponieważ jako jedyna dusza nie ma swojego ciała, musi wziąć oparcie w ciele ludzkim.  W wieku zbieżnym, jedynym czasie, kiedy jest  na ziemi, korzysta kolejno z cielesnej formy Brahmy, Śankara i Wisznu, aby przeprowadzić   te zadania.

Najwyższa Siedziba

Ziemia znajduje się w centrum fizycznego wszechświata i jest miejscem, gdzie cyklicznie powstaje raj i piekło. Jest to inaczej świat ludzkiego stworzenia, świat pięciu elementów, scena, na której rozgrywa się ludzki spektakl. Poza światem fizycznym jest świat subtelny, czyli świat stworzony   z myśli wykraczający poza wymiary fizyczne. Cały fizyczny wszechświat i świat subtelny otacza Paramdham, czyli Najwyższa Siedziba albo Świat Dusz, gdzie nie ma pięciu elementów.

Jest to miejsce przebywania dusz i Najwyższej Duszy zanim wejdą one do świata fizycznego. Najwyższa Dusza przebywa tam przez prawie cały czas cyklu świata. Przychodzi na ziemię jedynie na czas wieku zbieżnego, czyli okresu burzliwej transformacji pomiędzy końcem jednego cyklu i początkiem kolejnego.

Cykl świata

Historia świata jest spektaklem,  w którym dusze-aktorzy poprzez swoje ciała-kostiumy grają role na ziemi-scenie. Zamyka się w kole czasu, na którym jej koniec staje się początkiem, podobnie jak to jest na tarczy zegara. Składają się na nią cztery okresy, każdy tej samej długości. Są to kolejno: złota juga (czas najwyższej czystości i siły duszy  i materii, czas największego szczęścia i spokoju), srebrna juga, miedziana juga, żelazna juga (czas, kiedy dusza i materia stają się najbardziej nieczyste  i słabe, czas niewiedzy, niepokoju i cierpienia). Te cztery jugi kolejno następują po sobie jak w wiecznie obracającym się kole.

Obecny czas transformacji

Trwa przez ostatnie 100 lat każdego cyklu. Jest to czas przejścia pomiędzy dwoma cyklami, czyli czas przejścia z czasu całkowitego upadku do czasu prawdziwego wyzwolenia w życiu. Tylko  w tym czasie dusze ludzkie mogą spotkać się ze swoim wieczny duchowym Ojcem i poznać Prawdę o sobie, o Bogu i świecie. Mogą poznać sekrety stworzenia i zniszczenia i zrozumieć czym jest początek i koniec świata

Reklamy
%d blogerów lubi to: