Sunrise in WarSaw – dedicated to ShivBaba who is the Sun of Knowledge

W przystępny i zwiężły sposób przedstawia filary wiedzy ShivBaby, zawiera linki do głównej strony ShivBaby i do stron w innych językach oraz innych materiałów źródłowych związaych z ShivBabą.

Duchowy Uniwersytet Świata

Boski Duchowy Uniwersytet dla  Świata (AIVV) to szkoła założona przez ShivBabę, aby przekazać wszystkim ludziom na ziemi Przesłanie i Prawdziwą Wiedzę o tym, kim jest człowiek, kim jest Bóg, jakie są losy świata. ShivBaba jest duchowym ojcem i nauczycielem w tej szkole, reszta to studenci. Oto krótkie przedstawienie tego, jak szkoła została założona i czego uczy ShivBaba.

„Gdy upada prawo i moralność, przychodzę na ten świat, aby ochronić niewinnych i ukarać niegodziwych” – tak słowa Boga zostały zapisane w Gicie. Zastanów się, czy świat nie doszedł już do takiego stanu rozkładu, że przyjście Najwyższej Duszy na ziemię stało się koniecznością? Świat płonie we wszystkich zakątkach. W niektórych miejscach płonie ogniem żądzy, w niektórych gniewu. Są rejony, w których człowiek niszczy naturę, w innych zaś natura niszczy człowieka. Czy ten rozpad będzie dalej postępował? Czy możliwa jest transformacja? Tak, jest możliwa, ale nie dokonają jej nieczyste ludzkie dusze. Możliwa jest dzięki Najwyższemu Ojcu Najwyższej Duszy, który jest punktem światła. Jego imię brzmi Shiva. On jest patit pavan sada kalyankari, inaczej Wiecznym Dobroczyńcą, który nieczystych przekształca w czystych. Transformacja możliwa jest dzięki Jego Boskiej Inkarnacji, która ma miejsce w Indiach. On zmienia to piekło w raj. Od 1936/37 roku działa w formie sekretnej, korzystając z ciała zwykłego człowieka. Uczy łatwej Radża Jogi i daje Boską Wiedzę. Napisane jest w Gicie, przytępione umyły nie są zdolne rozpoznać Najwyższej Duszy, która przychodzi w zwykłe ciało (sanskryt: avamananti mammuda). Jak mogą rozpoznać Boga?

Obecnie, pod koniec cyklu, po 5000 lat wszystkie dusze ludzkie stały się nieczyste i pełne występków. Te, które najdłużej uczestniczą w wielkiej sztuce, kończą 84-te wcielenie. Ich intelekty stały się kamienne, na skutek używania ich dla ciała. Są zupełnie nieświadome siebie. Gita przedstawia Krishnę objawiającego się Arjunie, aby pokazać mu swoją kosmiczną formę. Jednak to nie chodzi o jednego Arjunę, ani o Krishnę, który siedząc w jego rydwanie wygłasza 18 rozdziałów Gity w Sanskrycie. Wszyscy mamy prawo do dziedzictwa wiedzy i wiecznego szczęścia i spokoju od naszego Ojca, Najwyższej Duszy Shivy. On przychodzi w ludzkie ciało i przekazuje dziedzictwo.

Najwyższa Dusza Shiva przybywa na ziemię i korzysta z rydwanu ciała ludzkiego. Zasiadając w nim, przekazuje Wiedzę i uczy Radża Jogi. Shiva rozpoczął swoje zadanie w roku 1936-37 na terenach dzisiejszego Pakistanu, w mieście Sindh Haiderabad, kiedy objawił Dadzie Lekhraj wizję czteroramiennego Vishnu. Dada Lekhraj był słynnym kupcem diamentów. Nie pojął znaczenia boskiej wizji i udał się do swoich guru z prośbą o objaśnienia. Jednak ci również nie zrozumieli gry Boga (lila). Więc Dada Lekhraj udał się do Benares, aby tam u wielkich uczonych znaleźć rozwiązaniu. W Benares spotkało go rozczarowanie. Nie uzyskał odpowiedzi od uczonych. Tam też ponownie doświadczał wizji, które namalował na murach nad Gangesem. Nikt nie potrafił mu pomóc.

W końcu Dada Lekhraj przypomniał sobie o wspólniku, któremu powierzył sklep w Kalkucie, kierując się jego uczciwością i wiarygodnością. Pojechał do Kalkuty. Tam nie spotkał się od razu ze swoim wspólnikiem. Najpierw opowiedział o swoich wizjach żonie wspólnika. Ona z kolei opowiedziała o tym drugiej matce, która posiadała dar słuchania i przekazywania innym [tego, co usłyszała]. Później, kiedy matka posiadająca dar słuchania i przekazywania innym, opowiadała o tym Prajapicie (wspólnikowi Dady), Najwyższy Ojciec Najwyższa Dusza punkt światła wszedł w ciało tej matki i ciało Prajapity jednocześnie. Poprzez matkę założył ścieżkę kultu, czyli ścieżkę słuchania i przekazywania [innym tego, co się usłyszało], poprzez wspólnika założył ścieżkę wiedzy, ścieżkę, na której sieje się nasienie rozumienia i wyjaśniania innym.

Po pewnym czasie Dada Lekhraj rozpoznał siebie jako Brahmę, swoją rolę w obecnym życiu oraz swoją formę jako Krishna, pierwszy książę w przyszłej złotej judze. Podobnie Om Radhe rozpoznała swoją rolę jako Sarasvati w obecnym życiu i jako księżniczka Radha w przyszłej złotej judze. Jednakże tych dwoje, Brahma i Sarasvati nosiło jedynie taki tytuł. To wspólnik był rzeczywistym Prajapitą Brahmą, a tamta druga matka Jagadambą (matką świata).

Początkowo rodzina stworzona przez Boga mieszkała w mieście Haiderabad w prowincji Sindh, potem przeniosła się do Karachi. Przez kilka pierwszych lat wspólnik Dady Lekhraj i owa matka byli cielesnymi rydwanami Shivy. Zarówno on jak i obie matki opuścili ciała, a wówczas cała odpowiedzialność za yagyę spoczęła na barkach Dady Lekhraj, który otrzymał tytuł Brahma. Ten, jak tylko rozpoznał Ojca, oddał Mu wszystko – wszystkie dobra intelektualne, finansowe, materialne. Teraz Shiva kontynuował dzieło transformacji świata poprzez cielesny rydwan Dady Lekhraj.

Po podziale Indii, rodzina boska, nazywana początkowo Om Mandali, została przeniesiona do Mount Abu w Rajastanie i nazwana Prajapita Brahma Kumaris Vishwa Vidyalaya. Z tego miejsca nauczał sam Bóg, przekazując Boską Wiedzę i ucząc łatwej Radża Jogi. Z upływem czasu nauka rozprzestrzeniała się na kraj, a także zaczęła docierać zagranicę. Poprzez Dadę Lekhraj (zwanego Brahmą) Najwyższy Ojciec Najwyższa Dusza Shiva przekazał wiedzę podstawową o duszy, Najwyższej Duszy, początku, przebiegu i końcu stworzenia. Uczył przede wszystkim tego, że nie jesteśmy ciałami, które składają się z 5-ciu elementów (tatva): ziemi, powietrza, wody, ognia i eteru, ale jesteśmy duszami, subtelnymi punktami. Tak jak potrzeba kierowcy, aby samochód jeździł, podobnie pojazd w formie ciała potrzebuje duszy-kierowcy, który go prowadzi. Dusza jest jak gwiazda. Posiada umysł (man), intelekt (buddhi) i sanskary (cechy, skłonności, ślady po wcześniejszych wcieleniach). Dusza jest wieczna, nieśmiertelna, niezniszczalna. Ciało jest czymś zniszczalnym. Podobnie jak zasiane nasienie mango, wyda wyłącznie drzewo mango, tak samo dusza ludzka inkarnuje tylko w obrębie rodzaju ludzkiego; nie wchodzi w inne gatunki. Podobnie jak istota ludzka jest duszą, a nie ciałem, tak nasz wieczny Ojciec jest również duszą – wieczną gwiazdą. On jest Najwyższą Duszą, to znaczy jest oceanem wszelkich cnót i potęg. My, dusze ludzkie przechodzimy cyklicznie ze stanu czystości do nieczystości, podczas Gdy On jest wiecznie czysty. Dlatego jego prawdziwe imię brzmi Shiva – Dobroczyńca (Kalyankari). Jest także nazywany Sada Shiva, ‘Zawsze Dobroczynny’.

Najwyższa Dusza nie jest wszechobecny, nie rodzi się z łona i nie inkarnuje ani w formy zwierzęce ani w formy materii nieożywionej. Wchodząc w ciało zwykłego człowieka przeprowadza dzieło założenia, utrzymania i zniszczenia. Dlatego Shiva nazywany jest Trimurti Shiva. W pismach połączono Shivę i Shankara w jedno; jednakże bezcielesny Shiva jest oddzielnie i cielesny Mahadev Shankar jest oddzielnie. Dusze i Najwyższa Dusza zamieszkują w Najwyższej Siedzibie, która znajduje się poza fizycznym wszechświatem, w którym jest słońce, księżyc, ziemia i gwiazdy. Stamtąd dusze przybywają na ziemię, otrzymują ciała- kostiumy i grają swoje role na scenie świata. To jest wielki spektakl, która trwa 5000 lat, w której dusze ludzkie przechodzą przez maksymalnie 84 wcielenia. Ten spektakl ma cztery akty, zwane jugami. Każda trwa 1250 lat. Złota i srebrna juga to inaczej niebo bądź raj, juga miedziana i żelazna to piekło. Spektakl cyklicznie się powtarza, a jego wieczny obrót symbolizuje swastyka. W raju, stworzonym 5000 lat temu dusze były bóstwami. Ponieważ bóstwa były świadome duszy, były absolutnie czyste, pełne cnót i potęg. Było jedno królestwo, jeden język, jedna odwieczna religia bóstw. Ponieważ dusze były wówczas szczęśliwe i czyste, nie miały potrzeby pamiętać Najwyższej Duszy. Smutki i niepokoje zaczynają się, gdy od miedzianej jugi, kiedy dusze zaczynają utożsamiać się z ciałami. Ci, którzy wcześniej byli bóstwami, nazywają siebie hindusami, zaczynają budować świątynie i wprowadzać kulty najpierw Shivalingamu, a potem różnych bóstw. W miedzianej judze zakładają swoje religie Abraham (islam) i Chrystus (chrześcijaństwo). W żelaznej judze powstaje wiele różnych typów religii i ścieżek. Ludzie stają się całkowicie zepsuci i nieczyści (tamopradhan). Wówczas Najwyższa Dusza Shiva inkarnuje w Prajapitę Brahmę i naucza Boskiej Wiedzy i Raja Jogi, aby oczyścić nieczyste dusze. Okres obecności Najwyższej Duszy na ziemi, który rozpoczyna się w 1936-37 roku, nazywa się sangamyuga, tzn. wiek zbieżny. Jest to okres zbiegu epok: żelaznej jugi i złotej jugi. W tym czasie ludzkie dusze, poprzez pamiętanie Najwyższej Duszy, spalają swoje wady i występki, i ponownie stają się potężne.

W ten sposób Najwyższy Ojciec Shiva wykonywał swoje duchowe zadanie w Mount Abu. W 1969 roku Dada Lekhraj (zwany Brahma Baba) opuścił nagle ciało, które było tymczasowym rydwanem Shivy. Od tamtego czasu  ta dusza przychodzi w ciało Dadi Gulzar (Brahma Kumaris World Spiritual University/ Światowy Uniwersytet Brahma Kumaris) i wypowiada avyakt vanis. Jednak zadaniem Boga jest przekształcenie tego świata. Jest to proces nieograniczony i nie może zostać przerwany. Po przejściu Brahmy Baby w stan subtelny (avyakt), Najwyższa Dusza w 1969 inkarnował w swój wyznaczony, tzw. stały rydwan. Jest to ciało duszy, która w poprzednim wcieleniu była wspólnikiem Dady Lekhraj. Ujawnienie stałego rydwanu Shivy miało miejsce w 1976 roku wśród studentów Brahma Kumari w Delhi. Początkowo, po 1982 roku, Najwyższa Dusza wykonywał swoje zadanie w formie sekretnej, a obecnie wykonuje je w formie ujawnionej jako Kalankidhar w wiosce Kampila, zlokalizowanej w Farrukhabadzie, dystrykcie prowincji Uttar Pradesh.

Kampil, stara, zniszczona, mała wioska, choć o wielkim historycznym i mitologicznym znaczeniu, niewiele znaczy dla współczesnych. W epoce Mahabharaty Kampila była stolicą Panchal. Uważa się, że tu urodziła się Draupadi, córka króla Drupada, jedna bohaterek Mahabharaty. W Kampil i dziś zaleźć można pozostałości po yagya kundh (miejsce składania ofiary) wiedzy, z której, jak się uważa, narodziła się Draupadi. Na wzgórzu opodal yagya kund znajduje się pustelnia, miejsce praktyk ascetycznych mędrca Kapil. Tu znajdują się dwa słynne centra pielgrzymkowe dżajnizmu, świątynia Digambarów poświęcona Swami Vimalnath, 13-temu tirthankarowi dżinizmu i świątynia Śwetambarów. Ponadto wiele starych świątyń i zabytków świadczy o historycznym i religijnym znaczeniu wioski Kampila. Dlatego być może Bóg wybrał to miejsce dla swojego sekretnego zadania przekształcenia świata.

Stały rydwan Shivy ujawniony w 1976 roku nazywany jest, na podstawie swoich działań, Shankarem. Jest instrumentem, poprzez który Najwyższy Ojciec wyjaśnia głębokie znaczenie murli (flet wiedzy) wypowiadanych w Mount Abu poprzez ciało Dady Lekhraj (Brahmy Baby) od 1951 do stycznia 1969 roku. Shiva objaśnia znaczenie czterech obrazów przygotowanych poprzez Dadę Lekhraj Brahmę, zawierających sekrety początku, przebiegu i końca stworzenia. Na przykład, na obrazie Trimurti razem z Brahmą, Vishnu i Shankarem przedstawiony jest punkt świetlny symbolizujący Shivę. Postaci Vishnu i Shankara są takie same, jak w hinduistycznych pismach mitologicznych. Jednak w miejsce Brahmy został wstawiony obraz Dady Lekhraj. Organizacja Brahma Kumaris wyjaśnia, że Najwyższa Dusza Shiva rozpoczął proces zakładania nowego świata poprzez Dadę Lekhraj i dlatego właśnie jego obraz znajduje się w miejscu Brahmy. Jednak nie wiedzą, poprzez jakie dusze Najwyższa Dusza dokona zniszczenia starego demonicznego świata i utrzymania nadchodzącego nowego świata bóstw. Poprzez stały rydwan od 1976 roku Najwyższy Ojciec Shiva objaśnia:

  • Poprzez które ciało Shiva sekretnie dokonuje założenia, zniszczenia i utrzymania, tzn. kto odgrywa rolę Brahmy, Shankara i Vishnu?
  • Kto jest Matką i Ojcem świata, poprzez których Najwyższy Ojciec Shiva przekazuje niezniszczalne dziedzictwo spokoju i szczęścia całemu światu?
  • Kto jako Shri Narayan i Shri Lakshmi będzie kontrolował nowy świat?
  • Jak będzie wyglądał nowy świat?
  • Kim są pierwsi potomkowie rajskiego świata, tzw. pierwsze listki np. Shri Krishna i Shri Radha?
  • Kto jest nasieniem całego ludzkiego stworzenia?
  • W jaki sposób dusze-nasiona i dusze-korzenie wszystkich religii świata otrzymują prawdziwą wiedzę od Oceanu Wiedzy w wieku zbieżnym i w jaki sposób zakładają swoje religie od miedzianej jugi?
  • W jaki sposób w wieku zbieżnym ma miejsce ‘nagranie’ 5000-letniego spektaklu?
  • W jaki sposób dusze inkarnują w cyklu maksymalnie 84 razy?
  • W jaki sposób w wieku zbieżnym nagrane zostają role potęgi i upadku?

Najwyższa Dusza Shiva daje bezpośrednio siłę, wskazówki i uczy Radża Jogi, nauki stwarzającej króla królów, która jest cenniejsza niż sama wiedza.

Celem przyjścia Najwyższej Duszy na ziemię jest połączenie dusz wszystkich religii jedną nicią i ponowne ustanowienie niemal całkowicie obumarłej odwiecznej religii bóstw Adi Sanatan Devi Devta Dharm, innymi słowy przekształcenie ludzi w bóstwa. Powiada się: „Mężczyzna powinien postępować tak, aby stał się Narayanem, kobieta powinna postępować tak, aby stała się Lakshmi.” Są dwa sposoby, aby osiągnąć taki cel – Boska Wiedza i Radża Joga. Trening wiedzy zaawansowanej można odbyć bezpłatnie w głównym ośrodku AIVV w Kampil (Mini Madhuban) oraz w duchowych centrach AIVV i szkołach Gity (Gita patshala) zlokalizowanych z poszczególnych stanach.

Przez ostatnie dekady rozwój i osiągnięcia naukowe sprzyjają wzrostowi użycia nawozów chemicznych. Ludzkie pragnienie zarabiania coraz większych pieniędzy skłania do nadużywania i niewłaściwego używania środków chemicznych w rolnictwie. Z jednej strony rośnie produkcja nawozów, z drugiej postępuje zanieczyszczenie natury. Na skutek spożywania zanieczyszczonej żywności ludzkość stała się fizycznie i psychicznie chora. W okresie transformacji przeprowadzanej przez Boga Ojca Shivę, Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya w wiosce Kampil w okolicach Farrukhabad oraz w Penjabie i Haryanie rozpoczął prowadzenie unikatowych upraw rolnych bez użycia nawozów chemicznych. Mając na celu urzeczywistnienie powiedzenia: „jakie jest nasze jedzenie, taki jest nasz umysł”, unikanie zanieczyszczeń związkami chemicznymi i rozprzestrzenianie czystych wibracji, w wyżej wymienionych miejscach członkowie AIVV zaczęli uprawiać ziemię bez nawozów chemicznych. Spożywanie czystego jedzenia ma zapewnić zdrowie fizyczne i mentalne, a tym samym umożliwić lepsze przekazywanie wiedzy i nauki Radża Jogi w głównej siedzibie i filiach.

I tak oto przebiegał proces oczyszczania duszy i natury w AIVV. W formie unikatowego eksperymentu, członkowie AIVV samodzielnie uprawiali ziemię w pamiętaniu Boga. Rezydenci praktykowali karma jogę (pamiętanie Boga podczas wykonywania czynności), co nazywane jest także tapasya. Zaczynali swój dzień wcześnie rano (Brahma muhurt). Po wysłuchaniu lekcji boskiej wiedzy i praktyce medytacji, zajmowali się w pamiętaniu Boga rozmaitymi pracami na farmie. Praca nad oczyszczeniem natury wyżej wspomnianą metodą toczyła się w AIVV na Duchowym Gospodarstwie Rolnym w Punjabie i Hariyanie bez przeszkód przez około 8 lat. Ziemia była zupełnie jałowa na skutek używania przez dziesięciolecia nawozów chemicznych. Miłością i swoją ciężką pracą oraz przy pomocy naturalnych nawozów członkowie AIVV uczynili ją na powrót żyzną. Niestety, firma GIL, od której AIVV nabył na warunkach hurtowych te pola rolne zbankrutowała. Na skutek toczących się procesów w różnych sądach, rząd przejął kontrolę nad ziemią należącą do AIVV. To spowodowało przeszkody w tym wzniosłym zadaniu oczyszczania duszy, ciała i natury poprzez uprawy prowadzone na duchowych zasadach. Ponieważ sprawa nadal jest w Najwyższym Sądzie, rząd zakazał wszelkiej działalności rolniczej we wspomnianym miejscu. To doprowadziło do zamknięcia głównego źródła żywności dla członków AIVV pracujących na rzecz dobra świata, zarówno tych mieszkających w AIVV jak i przyjezdnych. Efekty ośmioletnich wysiłków w prowadzeniu upraw metodami naturalnymi idą na marne. Rząd z jednej strony zachęca do bio-rolnictwa, z drugiej strony sam powoduje przeszkody w tej działalności. Żywimy nadzieję, że rząd pozwoli członkom AIVV kontynuować bio-uprawy i jak przedtem produkować żywność dla dobra wszystkich.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną doświadczyć prawdziwego spokoju, szczęścia i czystości oraz chcieliby zapoznać się ze szczegółami na temat sekretnej roli Najwyższego Ojca Najwyższej Duszy. Om shanti.

Odnośne punkty murli:

Jest taka gwiazda. Zamieszkuje w punkcie pomiędzy brwiami. Powiadają, że jest jak kciuk. Gdzie gwiazda, a gdzie kciuk? Wykonują shaligramy z gliny. Dusza nie może być tak duża. Ludzie teraz są w świadomości ciała, dlatego przedstawiają ją tak wielką. [Mu 19.3.85]

Jest tylko jeden Boski Uniwersytet. Sam Bóg go otwiera. Stąd płyną korzyści dla całego świata. [Mu 24.9.75]

Kiedy wszystkie dusze są już tutaj, wtedy Ja przybywam i zabieram je wszystkie. Ojciec ma swoją rolę na końcu. Jest to założenie nowego świata i zniszczenie starego. Rola Ojca i role dzieci są ustalone. [Mu 3.2.75]

To jest dom i uniwersytet. Tylko to miejsce jest nazywane Uniwersytetem Boga Ojca (Adhyatmik Ishwariya Vishvavidyalaya), ponieważ tu ma miejsce prawdziwe wyzwolenie ludzi całego świata. To jest prawdziwy uniwersytet. To jest także dom. Siedzimy przed matką i ojcem. To jest również uniwersytet. Siedzi tu duchowy Ojciec. [Mu. 5.09.86]

To jest cudowny uniwersytet. Wygląda jak dom, ale sam Ojciec jest nauczycielem prawdziwym. To jest dom oraz szkoła. Dlatego ludzie nie rozumieją, czy to jest dom czy szkoła. [AV 22.04.84]

To jest Uniwersytet Boga albo Ishwariya Vishvavidyalaya, który przekształca ludzi w bóstwa, mężczyznę w Narayana, kobietę w Lakshmi. Wiele [organizacji] nosi nazwę uniwersytet. W rzeczywistości nie są to uniwersytety/ […] Nam nie pozwala się używać tej nazwy, ale rząd ją ma. [Mu. 16.08.89]

Nie zbudowano dla tego uniwersytetu budynku wartego setki tysięcy rupii. Powstał ten oto dom. [Mu. 28.10.78]

Uwagi końcowe:

W murli z 20.03.74 na stronie 4 i w murli z 19.02.2000 na stronie 1 wygłaszanych w Mount Abu (tu podane są daty murli w kursie powtarzanym) ShivBaba wydał następujące polecenie, aby zastąpić nazwę Prajapita Brahma Kumari Ishwariya Vishva Vidyalaya nazwą Adhyatmik Ishwariya Vishva Vidyalaya: ‘Bóg Ojciec nazywany jest ‘duchowym’ i ‘pełnym wiedzy’. Dlatego napiszecie w nazwie ‘uniwersytet’. Nikt nie będzie protestował. Następnie usuniecie z tablicy te słowa (PBKIVV) i napiszecie ‘duchowy uniwersytet’. Zróbcie tak i zobaczcie. Napiszcie ‘Duchowy Uniwersytet Boga Ojca’. Oto jest cel. Dzień po dniu wasze muzea, obrazy będą się zmieniać. We wszystkich centrach trzeba będzie napisać „Duchowy Uniwersytet Boga Ojca”.

W Indiach i zagranicą, w miastach, miasteczkach i wsiach członkowie AIVV prowadzą Szkoły Gity, gdzie nauczana jest Boska Wiedza i Radża Joga. Adresy można otrzymać w centrach wymienionych poniżej.

Trimurti Shiva mówi: Przyjdźcie, posłuchajcie i zrozumcie dobrą nowinę o tym, jak nieograniczony Ojciec, Ocean Wiedzy, Ten, który oczyszcza grzesznych, Dawca prawdziwego wyzwolenia, Dawca Gity Bóg Shiva poprzez Brahma Kumar i Kumari ponownie przekształca występny, upadły i grzeszny świat żelaznej jugi w świat złoto wieczny, wolny od wad i prawy. [Mu. 17.03.86]

Reklamy
%d blogerów lubi to: